Befolkningsmedelvärde (konfidensintervall) Kalkylator

Använd vår enkla online-räknare för Population Mean för att hitta lösningen med steg-för-steg-förklaring.

Dela medelkalkylator

Lägg till i bokmärken

Lägg till genomsnittlig kalkylator i dina webbläsarbokmärken


1. För Windows eller Linux - Tryck på Ctrl + D

2. För MacOS - Tryck på Cmd + D

3. För iPhone (Safari) - Peka och håll ned och tryck sedan på Lägg till bokmärke

4. För Google Chrome - Tryck på 3 prickar längst upp till höger och tryck sedan på stjärnmärketHur man använder Population Mean Calculator

1

Steg 1

Ange din uppsättning siffror i inmatningsfältet. Siffrorna måste separeras med kommatecken.

2

Steg 2

Tryck på Enter på tangentbordet eller på pilen till höger om inmatningsfältet.

3

Steg 3

I popup-fönstret väljer du populationsmedelvärde (konfidensintervall). Du kan också använda sökningen.

Vad är befolkningens medelvärde

Den genomsnittliga befolkningen hjälper dig att svara på frågor som vad som är den genomsnittliga inkomsten i USA. Denna fråga kan formuleras matematiskt genom att säga att vi skulle vilja veta värdet av en parameter som beskriver en viss fördelning. För den genomsnittliga inkomsten i USA är denna parameter det genomsnittliga värdet av inkomstfördelningen i USA. Här är befolkningen den amerikanska befolkningen, och medelvärdet är genomsnittet av alla våra inkomster. För vårt ändamål är medelvärdet för befolkningen en parameter som är av intresse.