Średnia z kalkulatora częstotliwości

Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora online Mean of the Frequency Table, aby znaleźć rozwiązanie z wyjaśnieniem krok po kroku.

Udostępnij Średni kalkulator

Dodaj do zakładek

Dodaj Kalkulator Średni do zakładek swojej przeglądarki


1. W przypadku Windows lub Linux - naciśnij klawisze Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. W przypadku iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W przypadku Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z kalkulatora średniej z kalkulatora częstotliwości

1

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym oknie wybierz Find the Mean of the Frequency Table. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest średnia tabeli częstotliwości

Obliczenie średniej wartości tabeli częstotliwości w tym sensie nie różni się od obliczenia średniej arytmetycznej szeregu liczb. Tabela częstotliwości jest inną formą reprezentacji danych. Jak sama nazwa wskazuje, jest to tabela zawierająca wszystkie dostępne wartości i ile razy pojawiają się one w zbiorze danych.