Prawdopodobieństwo na podstawie średniej i odchylenia standardowego

Skorzystaj z naszego prostego internetowego kalkulatora prawdopodobieństwa za pomocą kalkulatora średniej, aby znaleźć rozwiązanie z wyjaśnieniem krok po kroku.

Udostępnij Średni kalkulator

Dodaj do zakładek

Dodaj Kalkulator Średni do zakładek swojej przeglądarki


1. W przypadku Windows lub Linux - naciśnij klawisze Ctrl + D

2. W przypadku MacOS - naciśnij klawisze Cmd + D

3. W przypadku iPhone'a (Safari) - dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij Dodaj zakładkę

4. W przypadku Google Chrome - naciśnij 3 kropki w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij znak gwiazdkiJak korzystać z kalkulatora prawdopodobieństwa

1

Krok 1

Wprowadź swój zestaw liczb w polu wejściowym. Liczby należy oddzielić przecinkami.

2

Krok 2

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze lub strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania.

3

Krok 3

W wyskakującym oknie wybierz opcję Prawdopodobieństwo przy użyciu średniej i odchylenia standardowego. Możesz także skorzystać z wyszukiwania.

Co to jest prawdopodobieństwo w matematyce

Prawdopodobieństwo - stopień (miara względna, ocena ilościowa) możliwości wystąpienia zdarzenia. Kiedy przyczyny możliwego zdarzenia faktycznie przeważają nad przeciwnymi przyczynami, zdarzenie to nazywane jest prawdopodobnym, w przeciwnym razie nieprawdopodobne lub nieprawdopodobne.

Przewaga pozytywnych podstaw nad negatywnymi i odwrotnie, może być w różnym stopniu, tak że prawdopodobieństwo (i nieprawdopodobieństwo) jest większe lub mniejsze. Dlatego prawdopodobieństwo jest często oceniane na poziomie jakościowym, zwłaszcza w przypadkach, gdy mniej lub bardziej dokładna ocena ilościowa jest niemożliwa lub niezwykle trudna. Możliwe są różne gradacje poziomów prawdopodobieństwa.