ค่าเฉลี่ยของเครื่องคำนวณตารางความถี่

ใช้เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยตารางความถี่ออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาพร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน

แบ่งปันเครื่องคิดเลขเฉลี่ย

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้ค่าเฉลี่ยของเครื่องคำนวณตารางความถี่

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกค้นหาค่าเฉลี่ยของตารางความถี่ คุณยังสามารถใช้การค้นหา

ค่าเฉลี่ยของตารางความถี่คืออะไร

การคำนวณค่าเฉลี่ยของตารางความถี่ในความหมายไม่แตกต่างจากการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดตัวเลข ตารางความถี่เป็นการแสดงข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง ตามความหมายของชื่อนี่คือตารางที่แสดงรายการค่าที่มีอยู่ทั้งหมดและจำนวนครั้งที่ปรากฏในชุดข้อมูล