เครื่องคิดเลขค่าเฉลี่ยกำลังสองราก (ค่าเฉลี่ยกำลังสอง)

ใช้เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยกำลังสองรากออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาพร้อมคำอธิบายทีละขั้นตอน

แบ่งปันเครื่องคิดเลขเฉลี่ย

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคำนวณกำลังสองค่าเฉลี่ยราก

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล ตัวเลขต้องคั่นด้วยลูกน้ำ

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป็อปอัพเลือกรากค่าเฉลี่ยกำลังสอง คุณยังสามารถใช้การค้นหา

กำลังสองหมายถึงรากคืออะไร

ค่าเฉลี่ยรากกำลังสองหรือค่าเฉลี่ยกำลังสองคือจำนวนที่เท่ากับรากที่สองของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกำลังสองของจำนวนที่กำหนด มันเป็นกรณีพิเศษของการคงอยู่โดยเฉลี่ยดังนั้นจึงส่งไปยังอสมการเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับจำนวนใด ๆ จะต้องไม่น้อยกว่าเลขคณิตเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยกำลังสองรากถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันกำหนดแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติทางคณิตศาสตร์ - ความแปรปรวน (รากที่สองซึ่งเรียกว่าการเบี่ยงเบนกำลังสองปานกลาง) ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดนี้คือวิธีการของกำลังสองที่เล็กที่สุดซึ่งมีค่าทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป