Máy tính Trung bình Dân số (Khoảng tin cậy)

Sử dụng máy tính Trung bình Dân số trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm lời giải với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ máy tính trung bình

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Trung bình vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính Trung bình Dân số

1

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Trung bình Dân số (Khoảng tin cậy). Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Trung bình dân số là gì

Dân số trung bình sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi như thu nhập trung bình ở Hoa Kỳ là bao nhiêu. Câu hỏi này có thể được hình thành một cách toán học bằng cách nói rằng chúng ta muốn biết giá trị của một tham số mô tả một phân phối nhất định. Đối với thu nhập trung bình ở Hoa Kỳ, tham số này là giá trị trung bình của phân phối thu nhập ở Hoa Kỳ. Ở đây, dân số là dân số Hoa Kỳ, và trung bình là thu nhập trung bình của tất cả chúng ta. Đối với mục đích của chúng tôi, giá trị trung bình của tổng thể là một tham số được quan tâm.