Máy tính trung bình có trọng số

Sử dụng máy tính Trung bình có Trọng số trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm lời giải với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ máy tính trung bình

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Trung bình vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng Máy tính trung bình có trọng số

1

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn Tìm Trung bình Trọng số. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Trung bình có trọng số là gì

Khái niệm giá trị bình quân gia quyền hoặc giá trị trung bình có trọng số liên tục xuất hiện trong phân tích danh mục đầu tư. Trong giá trị trung bình số học, tất cả các quan sát đều có trọng số như nhau với hệ số 1 / n. Khi làm việc với danh mục đầu tư chứng khoán, chúng ta cần một khái niệm tổng quát hơn về bình quân gia quyền, cho phép chúng ta sử dụng các trọng số khác nhau cho các quan sát khác nhau. Để minh họa khái niệm bình quân gia quyền, hãy tưởng tượng rằng một nhà quản lý đầu tư quản lý số vốn 100 triệu đô la có thể đầu tư 70 triệu đô la vào cổ phiếu và 30 triệu đô la vào trái phiếu. Danh mục đầu tư có tỷ trọng 0,70 trên mỗi cổ phiếu và 0,30 trên trái phiếu.
Làm thế nào để tính toán lợi tức của danh mục đầu tư này?
Lợi tức danh mục đầu tư rõ ràng ngụ ý trung bình lợi nhuận của các khoản đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, giá trị mà chúng tôi tính toán phải phản ánh thực tế là cổ phiếu có tỷ trọng 70% trong danh mục đầu tư và trái phiếu có tỷ trọng 30%.

Để phản ánh tỷ trọng này, bạn cần nhân tỷ lệ hoàn vốn đầu tư vào cổ phiếu với 0,70 và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư vào trái phiếu với 0,30, sau đó tổng hợp hai kết quả. Số tiền này là một ví dụ về bình quân gia quyền. Sẽ là sai lầm nếu lấy trung bình cộng của lợi tức đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, tương đương với việc cân nhắc tỷ suất sinh lợi của hai loại tài sản này.