Căn bậc hai trung bình (Trung bình bậc hai) Máy tính

Sử dụng máy tính bình phương căn bậc hai trực tuyến đơn giản của chúng tôi để tìm lời giải với lời giải thích từng bước.

Chia sẻ máy tính trung bình

Thêm vào dấu trang

Thêm Máy tính Trung bình vào Dấu trang Trình duyệt của bạn


1. Đối với Windows hoặc Linux - Nhấn Ctrl + D

2. Đối với MacOS - Nhấn Cmd + D

3. Đối với iPhone (Safari) - Chạm và giữ , sau đó chạm vào Thêm Dấu trang

4. Đối với Google Chrome - Nhấn 3 chấm ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn dấu saoCách sử dụng máy tính bình phương căn bậc hai

1

Bước 1

Nhập bộ số của bạn vào trường nhập. Các số phải được phân tách bằng dấu phẩy.

2

Bước 2

Nhấn Enter trên bàn phím hoặc trên mũi tên ở bên phải của trường nhập liệu.

3

Bước 3

Trong cửa sổ bật lên, chọn bình phương trung bình gốc. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm.

Căn bậc hai có nghĩa là gì

Trung bình căn bậc hai hoặc trung bình bậc hai là một số bằng căn bậc hai của trung bình cộng của các bình phương của các số đã cho. Đó là một trường hợp đặc biệt của mức trung bình nghiêm túc và do đó tuân theo sự bất bình đẳng về mức trung bình. Đặc biệt, đối với bất kỳ số nào, nó đều không nhỏ hơn số học trung bình.

Căn bậc hai trung bình được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học. Đặc biệt, nó xác định khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê toán học - phương sai (căn bậc hai được gọi là độ lệch bình phương trung bình). Cũng liên quan chặt chẽ đến khái niệm này là phương pháp bình phương nhỏ nhất, có giá trị khoa học tổng hợp.